Welcome to Golf Hoian Hotel
          Hoai Thanh Hotel renamed by toponlinecasinovn.com Golf Hoian Hotel from March 1st 2010, under management of Vietnam Golf Tourism Joint-Stock Company - VINAGOLF.
          More information please bestonlinecasinovn.com contact us:
Websites: www.vinagolf.vn   Email: info@vinagolf.vn  Tel: +84 64 3596007  Fax: +84 64 3596008

 
 

 
 

          Chào mừng quý vị đã đến Khách sạn Golf Hội An.
          Kể từ ngày 01 tháng 3 năm năm 2010, Khách sạn Hoài Thành đã được đổi tên thành Khách sạn Golf Hội An, thuộc quyền quản lý của  Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam - VINAGOLF.
          Muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ
Website: www.vinagolf.vn    Email: info@vinagolf.vn   Đt: +84 64 3596007   Fax: +84 64 3596008